• Dodekova Nová Baňa
     • Dodekova Nová Baňa

     • Najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej Novej Bane:


      2. kategória

      1. miesto – Eliška Loučanová, V. A (v šk. roku 2019/2020)

      Srdečne blahoželáme! 

     • OZNAM

     • Milé deti,

      naša škola ponúka ANGLICKÝ LETNÝ TÁBOR.

      TERMÍN: 24.-28.08.2020

      ČAS: 8.00 hod. – 14.00 hod.

      CENA: 40 €

      STRAVA: vlastná

      INÉ: dobrá nálada

     • VÝNIMOČNÝ ŠKOLSKÝ ROK JE ZA NAMI!

     • ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA VŠETKO!!!

      Oddýchnite si, načerpajte novú silu a energiu, užite si slniečka.

      OD SRDIEČKA VÁM PRAJEME KRÁSNE PRÁZDNINY A DOVOLENKY!!!

      KRONIKU CTI nám prekrásne pripravila p. uč. Ivanka Závalcová.

     • Naše milé ....

     • Milé naše kolegyne (Vierka,Zorka,Blažka) budú mať konečne čas na dobrú knižku, prácu v záhrade i dlho odkladaného koníčka. Tento čas si zaslúžili dlhoročnou obetavou prácou. Od každej z nich sa dalo veľa naučiť, inšpirovať sa pri práci s deťmi. Ďakujem im za dlhoročnú a výbornú spoluprácu!!!

      Vynikajúci slávnostný koncoročný obed nám pripravili milé p. kuchárky a prestieranie bolo v réžii našej šikovnej p. vedúcej ŠJ Svetlanky a jej sestry.

      Kroniku veľmi pekne pripravila p. zást. Marianka Maslenová.

     • Týždeň bez obalov

     • Jedna z aktivít Zelenej školy , do ktorej sme chceli zapojiť všetkých žiakov školy bol „Týždeň bez obalov“

      Výzvu sme zdieľali na webovej aj facebookovej stránke školy a žiakov v škole sme informovali prostredníctvom školského rozhlasu.

      Našou rozhlasovou moderátorkou počas tohto týždňa sa stala Emka.

      Autorkami originálnej výzvy pre žiakov bola Kika so svojou maminou.

      Lenka zasa navrhla formu tejto aktivity pre širokú verejnosť . Deti v škole sme celý týždeň motivovali, aby nosili desiatu bez zbytočných obalov.

      Kika s Viky povyrábali včelobaly a ponúkali ich deťom po triedach . Okrem samotných obrúskov urobili v každej triede aj krátku prezentáciu o tom, ako sa včelobal vyrába.

      Bonusom bol projekt Veroniky , ktorá pozorovala 3 druhy odpadu v troch rôznych prostrediach počas 1 mesiaca a svoje poznatky z pozorovania prezentovala deťom v jednotlivých triedach.

      Pri prezentácii jej pomáhala aj Zuzka, ktorá deti informovala o dobe rozkladu rôznych druhov odpadu.

      Všetky deti , ktoré sa do projektu aktívne zapojili a nosili si desiatu bez obalu, boli na konci týždňa odmenené bezobalovým sladkým melónom.

      Autor: p. uč. Evka Sučanová

     • NÁVŠTEVA A ZAUJÍMAVÍ SPOLUŽIACI V 3.B

     • V pred predposledný deň bol dňom s činčilami. Nielen sme sa s nim zahrali, ale sme sa aj naučili ako sa o ne postarať, aby im nič nechýbalo (potrava, ubytko, čistota, ...).

      V predposledný deň školského roka sme sa vybrali na vychádzku. Cestou sme sa zastavili u Vivininej starkej, kde sa deti vyšantili v záhrade, so psíkom a korytnačkou. Starká ich občerstvila osviežujúcou vodičkou. Ja som dostala krásnu a voňavú kytičku levandule. Ďakujeme za príjemne prežité predpoludnie!!!

      Autor: p. uč. Deniska Bátorová

     • Rozlúčka 3. A triedy s p. učiteľkou Alenkou

     • Spoločne sme si príjemne posedeli a rozlúčili sa s našou druhou mamou, s p. učiteľkou Alenkou Adamcovou, ktorú teraz čakajú príjemnejšie povinnosti. Aj my sa už tešíme na bábätko!

     • Zelené stánky v meste

     • Viete nakúpiť tak, aby vo vašom nákupnom košíku bolo čo najmenej obalov?

      Tak práve o to sa snažili žiaci kolégia Zelenej školy  dňa 25.6.2020 a  Novobančanov v uliciach mesta učili, ako správne nakupovať.  Počas  informačnej kampane ponúkali cenné rady, čo dať do košíka , aby v ňom bolo čo najmenej obalo. Tým, ktorí ešte stále  nakupujú ovocie a zeleninu do miktorénových sáčkov, podarovali textilné vrecúška  alebo nákupné tašky, ktoré sami alebo za pomoci rodičov povyrábali. 

      Veríme, že  touto aktivitou  Zelenej školy, sme prispeli k lepšej informovanosti občanov a prebudeniu ich svedomia , že plastovým odpadom si nielen zahlcujeme životné prostredie, ale v konečnom dôsledku škodíme aj sami sebe.

               Váš tím Zelenej školy

     • Dopoludnie s domácimi maznáčikmi

     • - Učili ste sa v škole niekedy so svojim domácim maznáčikom?

      - My áno.

           Spolu s Terezkou sme jej mačičke Feline  poukazovali našu triedu. Ona skontrolovala , čo nosia deti v taškách ,pohrala sa s nimi ,pomojkala,  trošku poskákala po laviciach, a keď mala toho všetkého dosť , ľahla si do pelechu a zaspala. S Adelkou a jej zajkuľou Bobinou sa deti zasa do sýtosti  vyhrali na  koberci a ako s naozajstným domácim maznáčikom sa s ňou mohli pomaznať a vyhladkať si  ju.

       Deťom sa tento deň veľmi páčil a mali z neho obrovskú radosť.

      Autor: p. uč. Evka Sučanová

     • Noví žiaci

     • Na konci školského roka si 4.A urobila jeden deň so svojimi domácimi maznáčikmi. A tak sa v triede ocitli spolu zajace, morské prasiatko, škrečok, agama, mačka, africké slimáky a na školský dvor nás prišli pozrieť aj psíky. Deti, ktorým sa zvieratká priniesť nedali, si pripravili prezentácie, kde nám o svojich zvietatkách porozprávali: čím sa živia, čím ich kŕmia, ako sa o ne starajú.... Tak sme zvieratká nielen videli a hladkali ale sme sa aj niečo o nich naučili.

      Autor: p. uč. Marianka Andrášiková

     • POSLEDNÝ VÝLET S P. VYCHOVÁVATEĽKOU BLAŽKOU

     • Dňa 23.6.2020 sme sa zúčastnili poznávacieho výletu a zároveň rozlúčkového do „Baziliky minor v Hronskom Beňadiku“. Sprevádzala nás sprievodkyňa, deťom porozprávala o všetkých kultúrnych pamiatkach. Deti si všetko fotili. V závere sme boli pozvaní do prekrásnej čajovne, kde nám uvarili výborný bylinkový čajík s medom, každý dostal koláčik, ktorý som im s láskou upiekla. Boli sme ohodnotení ako najlepšia skupina.

      Autor: p. vych. Blažka Miháliková

     • ROZLÚČKA V ŠKD S BLAŽKOU

     • Dňa 24.06.2020 sa naši štvrtáci rozlúčili aj v športe futbale, ktorý veľmi radi hrali. Štvrtáci ako najlepší futbalisti si zahrali futbal s mladšími žiakmi 1., 2., 3. r. a vyhrali 26:3 bodov. Všetkým som poďakovala a rozlúčila som sa s nimi sladkou odmenou.

      Autor: p. vych. Blažka Miháliková

     • DIDAKTICKÉ HRY PLNÉ ZÁBAVY

     • 24.6.sa konali didaktické hry. Žiaci 1.A,1.B, 2.A, 2.B a 3.B ich strávili na ihrisku v obci Brehy. Užili si kopec zábavy pri rôznych hrách, šantili na preliezkach 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️, občerstviť sa mohli v bufete. Všetci odchádzali spokojní.

      Autor: p.uč. Deniska Bátorová

     • Rozlúčka 4. A triedy s triednou mamou p.uč. Mariankou Andrášikovou

     • Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKS - 2. stupeň

     • V školskom roku 2019/2020 sa do matematickej súťaže z druhého stupňa nasej školy zapojilo 8 žiakov.
      Medzi najlepšími MAKSIHVIEZDAMI zažiarili:

      Hanka Lopúchová z 5.B,

      Aďko Bátora z 5.A,

      Lenka Šutková z 8.B,

      Jakub Šutka z 3.A (riešil piatacké úlohy).

      Títo žiaci boli ocenení veľkým diplomom a vecnými darmi.

      Za účasť v súťaži ďakujeme aj Petre Červenkovej z 9.B, Zuzke Jančokovej z 5.B, Elle Palajovej z 5.B a Veronike Štoselovej z 5.B, ktorí získali Maksáčsky diplom.

      Autor: p. uč. Mima Rajčanová 

     • ŽIVÁ UČEBŇA

     • Naše vyvýšené záhony v živej učebni sa zazelenali vďaka rastlinkám, priesadám a bylinkám, ktoré priniesli žiaci našej školy a aj si ich sami zasadili, niektorí aj s pomocou p. učiteliek. BUDEME SA TEŠIŤ NA ÚRODU!!!

     • RECYKLUJME!!!

     • V utorok 23.6.sa žiaci 1.stupňa zúčastnili besedy o recyklácií a jej význame pre životné prostredie. Pán Branislav Tužinský deťom porozprával, ako u nich v obchode dávajú druhú šancu na využitie kartónom. Priniesol so sebou stroj, ktorý pracuje podobne ako skartovačka a ako do takto spracovaného kartónu balia rozbitný tovar a posielajú ho zákazníkom. Takýmto ekospôsobom nahradili bublinkovú fóliu. Deti si mohli stroj vyskúšať a veľmi ich to bavilo.

      Brano, ďakujeme Ti!

      Autor: p. uč. Deniska Bátorová

     • KONIEC JÚNA V ŠKD4

     • Ako len tie dni rýchlo bežia. Ani sme sa nenazdali a je tu koniec júna. Pekné, ba aj daždivé počasie nás sprevádzalo počas posledných dní v ŠKD. Celú činnosť sme prestriedali v triede, vonku a aj v telocvični. Kamarátili sme sa s loptou, švihadlom, gumou na skákanie, chytali sme loptičku, hádzali do diaľky a osvojili sme si aj základy basketbalu. Bolo že to radosti!

      Zaujímavou činnosťou bolo pozorovanie prírody. Čo všetko nám ponúka príroda? O tom sme sa presvedčili pri pobyte vonku - kvitnúce kvietky, štvorlístky, lietajúci hmyz - čmeliaky a ich príbytky, život okolo potoka a v ňom - kačky a ich mláďatká. Nezabudnuteľný pohľad sa nám naskytol pri pozorovaní rybičiek - ich schopnosť vyskakovať z vody.

      Činnosti v triede boli pestré - hry so stavebnicami, spoločenské hry, hry na   pozornosť – teplo-zima, zvieracie pexeso, kreatívne tvorenie - práca z papiera (veľryba), ozdobné čiapočky, pletenie náramkov, vyrábanie pozdravov ku Dňu otcov, vymaľovávanie maľovaniek a čítanie na každý deň.

      Koníky a deti - hra s malými koníkmi z plastu spájala deti niekoľko dní v triede a aj vonku. Vymýšľanie mien, vyrábanie príbytkov, preskakovanie prekážok a chodenie na prechádzky - toľko radosti vniesli medzi deti tieto štvornohé krásne zvieratká.

      Koľko energie majú deti v sebe? O tom sa presvedčila aj naša pani psychologička Gabika, keď nás potešila svojou návštevou, za čo jej ďakujeme.

      Autor: p. vych. Ľudka Zimermanová

       

     • NIČ...

     • Mamička sa opýta dieťaťa: „Čo ste robili v škole?“ „No, nič“, odpovedá žiačik.To, že sme sa učili hravou formou, prečítali si text, písali v inej polohe, pretože už písať vieme a precvičili si chrbátik, kreslili si, to nie je predsa učenie, si myslia deti.

      žiaci 1.B

      p. zást. Maťka Jakubcová

     • RELAX

     • Deti z I. C si zahrali divadielko „O Červenej Čiapočke“. V priebehu našej voľnej dramatizácie niektoré deti poznamenali, že stará mama preto leží v posteli, lebo chytila Corona vírus. To nás naviedlo na nasledovný aktuálny scenár klasickej rozprávky: babka varovala vlka, ktorý sa ju chystal zožrať, že má Covid 19 a miesto chutnej večere sa dostal do karantény. Všetko dobre dopadlo - babka sa vyliečila a vlk žerie preventívne iba konzervy z Lidla.

      Dňa 17. 6. sme si urobili výlet - opekanie na Tajchu. Deti sa vyšantili na trampolíne, hojdali na hojdačkách, hrali sa v domčeku, na pieskovisku, pozorovali zvieratká. Do školy sme sa vracali „pešobusom“, aj to bol zážitok.

      Autor: p. uč. Renatka Kotorová

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20