Navigácia

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  cestne_vyhlasenie.pdf

  Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti.... Vám poskytne Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Nová Baňa.

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 6. deň (09. 07.)

        Posledný deň tábora v Banskej Štiavnici. TERRA PERMONIA je tvorivou dielňou, miestom oddychu, zábavy, učenia a poznávania. V najatraktívnejšej časti sa deti učili hravou formou pracovať s rôznymi technickými zariadeniami, pílili, orezávali, farbili, ohýbali, vŕtali a používali rôzne materiály. Deti zaujala MAŠINKÁREŇ a FOSFOROVŇA hra s vlastným tieňom. Nezabudli sme ani na históriu Banskej Štiavnice. Pozreli sme si STARÝ ZÁMOK, TROJIČNÉ NÁMESTIE, z ktorého nás odohnal prudký dážď. Krásny a tvorivý deň sme zakončili obedom a zmrzlinou.

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na budúci rok.

  p. vychovávateľky: Ľudka Zimermanová a Janka Kršiaková

   

  ODMENOU za šesťdenný letný tábor bola deťom udelená MEDAILA.

  Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám ochotne pomohli pri zorganizovaní nášho letného tábora. P. Paľkovi Štrbovi ďakujeme za bezpečnú jazdu a p. Muchovi za sprevádzanie v banskej štôlni.

  Rodičom ďakujeme za dôveru a deťom za účasť, príjemné chvíle a veselé zážitky s nami. Všetkým deťom prajeme krásne prazdniny!!!

  AJ NA BUDÚCI ROK SA TEŠIA NA VÁS PANI VYCHOVÁVATEĽKY: JANKA, ĽUDKA, MARIKA, ADRIKA!!!

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 5. deň (08. 07.)

  Piaty deň nás zlákala história Novej Bane. Prvé kroky viedli do múzea. Zamerali sme sa na baníctvo, pretože sme staré banské kráľovské mesto.

  V múzeu nás očaril POTTEROV STROJ a historické dokumenty z čias baníctva. Na ZVONIČKE sme sa kochali v ZÁHRADNOM LESE, ktorý nás chránil pred lúčmi palivého slniečka. Hladné brušká sme si na ZVONIČKE naplnili chutnou polievkou a výbornými palacinkami. Banícke putovanie sme ukončili prehliadkou štôlne ALTHANDEL.

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na piatok.

  p. vychovávateľky: Ľudka Zimermanová a Janka Kršiaková

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 4. deň (07. 07.)

   Po histórii a oddychových dňoch letného tábora sme sa vydali objaviť fyziku a chémiu, očné klamy, či iné čudné veci. Nápomocné nám boli exponáty ATLANTISU zábavno - náučného centra v Leviciach. Deti objavili aj Egyptskú múmiu a preskúmali taje munifikácie. Po zážitkovom učení hravou a zábavnou formou nasledoval obed a relax v parku.

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na štvrtok.

  p. vychovávateľky: Marika Raffajová a Adrika Kocianová

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 3. deň (06. 07.)

  Tretí deň nášho putovania v tábore PESTRÉ VŠELIČO sme sa vydali po stopách dávnych a vzácnych remesiel ako je HRNČIARSTVO.

  Veď nadarmo sa nehovorí: „brežianski hrnčiari peknie hrnce majú....“ O pravdivosti týchto slov sme sa utvrdili na dnešnom výlete za hrnčiarmi z Brehov. V hrnčiarskom múzeum nás čakal Janko Fiala ml., ktorý deti pútavým slovom uviedol do tajov hrnčiariny. Ďalej naše kroky viedli do FABKOVIE DOMU, kde nás s jeho históriou oboznámila pani Helenka Šaturová. U Fialovcov sme si prezreli starú hrnčiarsku pec a za pomoci Janka Fialu st. sme tvorili na hrnčiarskom kruhu. Naše putovanie sme ukončili obedom a pobytom pri Hrone.

  • ĎAKUJEME FIALOVCI a P. HELENKA!!!

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na zajtra.

  p. vychovávateľky: Janka Kršiaková a Ľudka Zimermanová

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 2. deň (02. 07.)

  Táborníci pokračujú a tentokrát sa vydali na svoju výpravu za dobrodružstvom opačným smerom.

     Cieľom sa stal NOVÝ a STARÝ TEKOV. Oddychový deň s koníkom, lamami, bažantmi, kozami, ovcami, vojnovou technikou, preliezkami, trampolínou, mňamkovým obedom, studeným nanukom potešil a priniesol dobrú náladu a kopec zábavy.

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na utorok.

  p. vychovávateľky: Marika Raffajová a Adrika Kocianová

 • LETNÝ TÁBOR PESTRÉ VŠELIČO - 1. deň (01. 07.)

       Kde iní končia, my v ŠKD pokračujeme ďalej. V tomto školskom roku letné prázdniny začali denným táborom pod názvom PESTRÉ VČELIČO. To všeličo je naozaj pestré.

        PRVÝ DEŇ sme sa vydali objavovať históriu PUSTÉHO HRADU. Deti zdolali náročný lesný chodník na výbornú a odmenou bol výhľad do širokého okolia. Deti zaujalo aj historické baranidlo, kanón, ale najviac katapult. Po túre sme si cestou domov dopriali chutnú pizzu v Žarnovici.

  HIP, HIP, HURÁ!!! -  tešíme sa na zajtra.

  p. vychovávateľky: Marika Raffajová a Adrika Kocianová

 • ZÁVER ŠKOLY INKLUZIONISTOV S ÚŽASNOU ZUZKOU RÉVÉSZOVOU

    Pedagogickí zamestnanci dali bodku za celoročným vzdelávaním zameraným na inklúziu - prijatie a rešpektovanie inakosti v akejkoľvek podobe.

   Workshop viedla lektorka Nadácie pre deti Slovensko z projektu Škola inkluzionistov "Kto chýba", Zuzana Révészová z Košíc. 

   Trojhodinové zážitkové stretnutie bolo zamerané aj na nové aktivity pre ranný kruh. Žiaci si v ňom zlepšujú komunikačné zručnosti. Upevňujú vzájomné vzťahy, klímu v triede a majú možnosť lepšie sa spoznať. Vďaka tomu sa znižuje riziko patologických javov v škole ako je napríklad šikana.  

   Počas školenia sme priebežne pomenúvali naše vlastné pocity. Vďaka nim sme si uvedomovali ako sa asi môžu cítiť žiaci pri týchto aktivitách. 

   Dozvedeli sme sa aj o celosvetovo využívanej metóde: "Easy to read", čo znamená - ľahko čitateľný text. Ide o zručnosť a spôsob tvorenia textov, ktoré sú zrozumiteľné pre celú populáciu. 

   Rozlúčili sme sa aj s našou konzultantkou a mentorkou, Luckou Kubíny, ktorá nás počas celého projektu sprevádzala. ĎAKUJEME LUCKA!

  p.asistentka: Miška Stehlíková

  VEĽKÉ ĎAKUJEME,  MIŠKA STEHLÍKOVÁ, ZA PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV!!!

 • UČITEĽSKÁ OLYMPIÁDA

  KEĎ ZOSTANEME BEZ DETÍ ALEBO PREVENTÍVNA PSYCHOHYGIENA

  Ďakujeme:

  • Marianke Andrášikovej a Lucii Považanovej,
  • Rade rodičov za pizzu a minerálku,
  • Pizza Kebab za kofolu.

  Foto: Rasťo Uhrecký

 • GRATULÁCIE NAŠIM ŽIAKOM NA ZÁVER

  Ocenenia žiakov:

  • Pochvala triednym učiteľom: 134 žiakov;
  • Pochvala riaditeľkou školy: 47 žiakov;
  • Pochvala riaditeľkou školy spojená s vecným darom: Šimonko Benč, 3. A, Miška Štoselová, 9. B, Paťka Tužinská,  9. B;
  • Pochvala riaditeľkou školy spojená s vecným darom a so zápisom do KRONIKY CTI: Viktorka Tomová, 8. A, Martinka Kožinová, 9. A, Lenka Švecová, 9. A, Laurika Žemberyová, 9. A, Lenka Šutková, 9. B, Samko Šadlák, 9. B.

   

  Milí žiaci,

  kto z Vás je so svojimi výsledkami spokojný, tomu gratulujeme, dosiahol, čo si predsavzal. Kto nie, má možnosť sa zlepšiť, aby robil radosť svojim rodičom aj nám pedagógom. Chcite, čo najviac!!!

   

  Milí deviataci,

  my tu zostávame, ale Vy odchádzate, dúfame, že z našich sŕdc vo Vás niečo zostane a budeme Vám chýbať. Dieťa sa stáva dospelým, keď obíde kaluž, a preto choďte, prajeme Vám, aby ste obchádzali nebezpečenstvá a rozvážne riešili ťažkosti.

   

  Milí žiaci, želáme Vám KRÁSNE PRÁZDNINY plné zaujímavých zážitkov!

  Vaši učitelia, vychovávatelia a asistenti

  Naša vďaka patrí aj všetkým rodičom detí💞💞💞

   

   

 • 𝐵𝒪𝐵𝐼𝐻𝒪 𝑅𝒜𝒩Č 𝟤. 𝐵 𝒶 𝟥. 𝒜

  Dňa 21. 06. sme sa zúčastnili na školskom  výlete na Bobiho ranči. Po príchode na miesto si žiaci prezreli zvieratá, starostlivosť o ne a mali tiež možnosť nakŕmiť ich odporúčaným krmivom, ktoré si priniesli z domu.

  Doobedňajší čas sme si vyplnili na športových kurtoch, kde sme si navzájom zasúťažili.  Pri chutnom obede sme si oddýchli, načerpali energiu a v príjemnom chládku pod topoľmi strávili čas v parku na hojdačkách a preliezačkách. Najväčšiu radosť deťom urobila jazda na koči, na ktorom sme si prezreli okolie ranča. Záver výletu bol prehliadkou rieky Hron a odchodom autobusom domov.

  p. učiteľky: Maťka Jakubcová a Slávka Foťková

 • Športové súťaže „ZEMEŇÁKOV“

  Po vrátení sa žiakov do škôl a umožnení pohybovej aktivity sme využili naše hodiny telesnej a športovej výchovy naplno. Nakoľko tento školský rok bol už dosť „poznačený“ chceli sme našim žiakom umožniť opäť si zašportovať a zasúťažiť.

  Spolu s kolegyňami Luciou a Marianou sme pripravili pre žiakov druhého stupňa  školský koncoročný turnaj v štyroch športových hrách: vybíjaná, volejbal, futbal a florbal. Okrem toho sme zaradili aj atletiku, z ktorej sme vybrali skok do výšky. Súťaže sme rozdelili do štyroch dní. Súťažili medzi sebou žiaci každého ročníka, pričom družstvá pri vybíjanej boli koedukované. Som veľmi rada, že o florbal je na našej škole veľký záujem a tak sa nám podarilo  uskutočniť okrem chlapčenského  aj turnaj dievčenského florbalu.

  Chcela by som touto cestou poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili turnajov za ich športové výkony  a  za vytvorenie úžasnej športovej atmosféry. Veľká vďaka patrí taktiež našim rozhodkyniam a rozhodcom, ktorí nám pomáhali a to menovite Marianke, Lucii, Marianovi a Ďurimu. Taktiež ďakujem za dozor  našim asistentkám a to: Dominike, Milke a Katke.

  Športu zdar!

  p. učiteľka: Majka Rudzanová

  Vyhodnotenie športových hier:

  Športová hra vybíjaná:

  1. 6.C
  2. 5.B
  3. 5.A
  4. 6.B
  5. 7.A
  6. A

  Športová hra futbal:

  1. 9.A
  2. 7.B
  3. 6.A
  4. 6.C
  5. 8.A
  6. 5.A, 5.B
  7. A

  Športová hra florbal /dievčatá/:

  1. 8.A
  2. 9.B
  3. 7.A

  Športová hra florbal /chlapci/:

  1. 9.A
  2. 6.A
  3. 8.A
  4. 6.B
  5. 6.C
  6. 5.A
  7. 9.B
  8. 7.A
  9. 5.B

  Atletika – skok do výšky

  5. – 6. ročník dievčatá

  1. Tencerová 6.C  115 cm

  2. Búryová 5.A 115 cm

  3. Špireková 6.A 115 cm

   

  5. – 6. ročník chlapci

  1. Žembery 5.A 125 cm

  2. Považan 5.A 115 cm

  3. Mánik 5.B 110 cm

   

  Atletika – skok do výšky

  7. – 9. ročník dievčatá

  1. Gajdošová 8.A 145 cm

  2. Šutková 9.B 125 cm

  3. Jarešová 8.A 125 cm

   

  Atletika – skok do výšky

  7. – 9. ročník chlapci

  1. Tokoly 9.A 145 cm

  2. Sandtner 9.B 140 cm

  3. Hudec 7.B 130 cm

 • ŠPORTOVÉ NÁDEJE

  OLYMPIÁDA NÁDEJÍ je športový sviatok detí I. stupňa k ukončeniu školského roku. Žiaci sa postavili na štart v štyroch 4 disciplínach - beh 60m, skok do diaľky z miesta, autový hod basketbalkou a hod kriketovou loptičkou. Tí najlepší za jednotlivé ročníky boli ocenení medailami a diplomami.

  GRATULUJEME VÍŽAZOM A ČESŤ PORAZENÝM!!!

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

  Ďakujeme p. učitelia: Marianka Andrášiková, Majka Rudzanová, Tonko Šmondr, Rasťo Uhrecký a p. asistentky: Katka Spurná, Milka Masláková, Dominika Kašubová.

 • Výlet 2. C a 3. B

 • Vytúžený dôchodok

  S úsmevom ste sa nám prihovárali,
  do budúcna pekné želania nám priali
  a všetkým dobrý príklad dali.

  Danka, aj ďalej sa usmievajte,
  roky dôchodku si užívajte
  a školu veľmi neobchádzajte.

  Vždy, keď vám bude smutno, clivo,
  keď budete mať strach a obavy,
  keď rôzne myšlienky vám vojdú do hlavy:
  Príďte a poteš sa s nami!

  ĎAKUJEME, PANI UPRATOVAČKA, DANKA STAŇOVÁ!!!

 • 2. A, 3. C a 4. B so zvermi v ZVEROPARKU

  Predposledný deň školského roka sme strávili na výlete v Zveroparku. Bol krásny slnečný deň a my sme si mohli užiť pobyt medzi zvieratkami i rozprávkovými bytosťami. To, že nám bolo super, ešte znásobil fakt, že sme to zvládli v pokoji a v zdraví.

  p. učiteľky: Deniska Bátorová, Katka Garajová, Vierka Kopernická

 • OCENENIE PÁNOM PRIMÁTOROM MESTA

  NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ

  GRATULUJEME, SME NA NICH HRDÍ!!!

  Lenka Šutková

  Lenka bola počas celého štúdia na základnej škole výbornou žiačkou, jej vyučovacie výsledky boli vynikajúce.

  Zároveň vzorne a úspešne reprezentovala školu v mnohých súťažiach a na predmetových olympiádach (Hviezdoslavov Kubín, Biologická olympiáda, Olympiáda zo slovenského jazyka,  Matematická olympiáda, Pytagoriáda a mnoho ďalších). V predmetových olympiádach pravidelne obsadzovala popredné miesta v krajských kolách.

  Aktívne sa zapájala do aktivít organizovaných školou: Hovorme o jedle, Stavanie mája, program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, fašiangový vinš a mnoho iných.

  Svojou prácou úspešne zviditeľnila seba, svoju školu aj naše mesto.

   

  Samuel Šadlák

  Samove vyučovacie výsledky počas štúdia na základnej škole boli výborné.

  Každý žiak našej školy pozná jeho hlas. Mohol ho počuť na recitačných súťažiach (nielen žiaci našej školy, ale aj porota na okresných kolách). Pravidelne ho bolo počuť z relácií v školskom rozhlase, ktoré pripravovali učitelia k rôznym výročiam, sviatkom a pamätným dňom.

  Každý učiteľ našej školy pozná jeho schopnosti a vedomosti v oblasti počítačov. Pri každom probléme ochotne pomohol, každú vzniknutú situáciu úspešne vyriešil.

  Aktívne sa zapájal do aktivít organizovaných školou: Hovorme o jedle, Stavanie mája, program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, fašiangový vinš a mnoho iných.

  Samo je zakladajúcim a aktívnym členom mládežníckeho parlamentu nášho mesta a významnou mierou sa podieľal na jeho zviditeľnení prostredníctvom súťaže „Mladí reportéri“.

 • ÚSPECH V ČOKOLÁDOVEJ TRETRE

  Dňa 25.6.2021 sa deti z atletického klubu AKZemaňáci zúčastnili krajského kola atletických pretekov " Čokoládová tretra" v Žiari nad Hronom. V obrovskej konkurencii cca 350 atlétov súťažili vo svojich kategóriách v behu na 200m, 300m a hod vortexovou raketkou.

  Barborka Gajdošová, Tim Kopernický, Natálka Radochová, Kiko Medveď, Sabina Zigová, Simona Svetíková, Peťo Supuka, Alex Volf, Natalka Zigová a Matúš Švaral bojovali o postupové umiestnenie do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v septembri v Košiciach.

  Na našu obrovskú radosť sa to podarilo a nomináciu na Slovensko získali Natalka Radochová - beh na 200m a Tim Kopernický v hode vortexom.

  Veľmi sa tešíme, gratulujeme a všetkým deťom ďakujeme za perfektnú reprezentáciu klubu aj školy.

  p. učiteľka: Marianka Andrášiková

 • Informácia

 • 𝕿𝖊ší𝖒𝖊 𝖘𝖆, 𝖕𝖔𝖉𝖆𝖗𝖎𝖑𝖔 𝖘𝖆

  SPOLOČNE VYTRIEĎME FAREBNEJŠÍ SVET

  Minulý rok sa naša ZELENÁ ŠKOLA niesla v duchu témy ODPAD, ale odpad sme triedili len v triedach. 

  Ďakujeme p. primátorovi a p. prednostke za vybavenie.

  Ďakujeme Technickým službám mesta Nová Baňa - p. riaditeľovi a p. P. Eliasovi.

  STARÉ BOXY VYMENENÉ ZA FAREBNÉ KONTAJNERY

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
  045 68 56 017 (riaditeľka školy)
  045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria