Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 11/2020 Zmluva č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže 1,00 s DPH 29.06.2020 Tanečno-športový klub TIFFANY Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
Zmluva 10/2020 Zmluva uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 240,00 s DPH 19.06.2020 MD2 Management s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
Faktúra 202/2020 Administratíva a hospodárenie školy 062020 42,39 s DPH 11/2000001 19.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 30.06.2020
Faktúra 197/2020 Integrácia v škole 062020 46,75 s DPH 11/2000001 16.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 30.06.2020
Objednávka 11/200050 revízia a oprava výťahu v školskej kuchyni 28,00 s DPH 08.06.2020 Stanislav Švolík - R.O.U. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
Zmluva 9/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1121201 s DPH 04.06.2020 Energie2, a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
Faktúra 175/2020 vodné, stočné 25.02.2020-25.05.2020 11,34 s DPH 03.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 12.06.2020
Faktúra 176/2020 vodné, stočné 25.02.2020-25.05.2020 11,34 s DPH 03.06.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 12.06.2020
Faktúra 173/2020 hovorné 01.05.2020-31.05.2020 0,03 s DPH 03.06.2020 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 05.06.2020
Faktúra 171/2020 vyúčtovanie elektrickej energie za 052020-ZŠ -138,42 s DPH 03.06.2020 Energie2, a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 02.07.2020
Faktúra 170/2020 vyúčtovanie elektrickej energie za 052020-kotolňa -52,47 s DPH 03.06.2020 Energie2, a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 02.07.2020
Faktúra 174/2020 páska výstražná, páska izolačná, baterka, nôž olamovací, ventil gul. vrták, oko zaist.,čistiace potreby-mop 41,70 s DPH 11/2000008 03.06.2020 REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 12.06.2020
Faktúra 169/2020 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 62020 54,00 s DPH 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 05.06.2020
Faktúra 168/2020 dezinfikačné, dezinsekčné práce 130,00 s DPH 11/2000031 01.06.2020 Martin Bedenský - DERA ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 05.06.2020
Faktúra 167/2020 maliarske práce-kancelária,suchý sklad ŠJ 170,00 s DPH 11/2000037 01.06.2020 PITTNER Anton - ANPIT ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 05.06.2020
Faktúra 166/2020 technik BOZP a PO 052020 84,00 s DPH 01.06.2020 GARANCIA Peter Bakoš ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 05.06.2020
Faktúra 164/2020 zemný plyn ŠJ 062020 160,00 s DPH 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 12.06.2020
Faktúra 163/2020 Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062020 43,96 s DPH 11/2000001 01.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 12.06.2020
Zmluva 7/2020 Kúpno predajná zmluva s DPH 01.06.2020 Lorant Nagy - NARIAS ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
Zmluva 8/2020 Dohoda o zrušení správy k časti zvereného majetku mesta Nová Baňa 22 647,07 s DPH 01.06.2020 Mesto Nová Baňa Mgr. Mária Jankoveová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5750
  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20