Pedagogickí a odborní zamestnanci školy

    • .

    •  

      

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Typ zamestnanca

      

     Mgr.

     Mariana

     Andrášiková

     poverená riadením školy

      

     PaedDr.

     Martina

     Jakubcová

     zástupkyňa II. stupňa

      

     Mgr.

     Denisa

     Bátorová

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Viera

     Beniaková

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Slávka

     Foťková

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Eva

     Lalková

     učiteľka I.stupňa

      

     PaedDr.

     Alena

     Pacalajová

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Miriam

     Rajčanová

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Tatiana

     Repiská

     učiteľka I.stupňa

      

     Mgr.

     Eva

     Sučanová

     učiteľka I.stupňa

      
     Mgr. Slavomíra Bagalová učiteľka II.stupňa  

     Mgr.

     Alla

     Banacká

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Martina

     Bartková

     učiteľka II.stupňa

      

     PaedDr.

     Martin

     Dojčán

     učiteľ     II.stupňa

      

     PaedDr.

     Slavomíra

     Dojčánová

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Zuzana

     Floreková

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Andrea

     Gregorová

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Tatiana

     Holubová

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Marko

     Konečný

     učiteľ     II.stupňa

      

     Mgr.

     Katarína

     Štefančová

     učiteľka II.stupňa

      

     PaedDr.

     Mariana

     Maslenová

     učiteľka II.stupňa

      

     Ing.

     Vlasta

     Müllerová

     učiteľka II.stupňa

      

     PaedDr.

     Lucia

     Považanová

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Mária

     Raffajová

     učiteľka II.stupňa

      

     Mgr.

     Katarína

     Sekerková

     učiteľka II.stupňa

      

     PhDr.

     Anton

     Šmondrk

     učiteľ     II.stupňa

      

     Mgr.

     Rastislav

     Uhrecký

     učiteľ     II.stupňa

      

     Mgr.

     Ivana

     Závalcová

     učiteľka II.stupňa

      

      

     Veronika

     Budinská

     asistentka učiteľa

      

     Mgr.

     Miriam

     Majsniarová

     asistentka učiteľa

      

     Mgr.

     Janka

     Krahulcová

     asistentka učiteľa

      

     Ing.

     Katarína

     Spurná

     asistentka učiteľa

      

      

     Michaela

     Kúdeľová,  DiS

     asistentka učiteľa

      
      

     Jana

     Švaralová

     asistentka učiteľa

      

     Mgr.

     Gabriela

     Nehézová

     školský psychológ

      

     Bc.

     Jana

     Kršiaková

     vychovávateľka

      

      

     Blažena

     Miháliková

     vychovávateľka

      

      

     Zora

     Pittnerová

     vychovávateľka

      

      

     Mária

     Psárska

     vychovávateľka

      

      

     Ľudmila

     Zimermanová

     vychovávateľka

      
  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20