Navigácia

Pedagogickí a odborní zamestnanci školy

.

Titul

Meno

Priezvisko

Typ zamestnanca

Mgr.

Mária

Jankoveová

riaditeľka školy

PaedDr.

Martina

Jakubcová

zástupkyňa I. stupňa

a ŠKD

PaedDr.

Mariana

Maslenová

zástupkyňa II. stupňa

a CVČ

Mgr.

Mariana

Andrášiková

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Denisa

Bátorová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Viera

Beniaková

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Slávka

Foťková

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Zuzana

Geršňová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Miriam

Rajčanová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Katarína

Garajová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Eva

Sučanová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Viera

Kopernická

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Renáta

Kotorová

učiteľka I. stupňa

Mgr.

Alla

Banacká

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Martina

Bartková

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Daniela

Benčaťová

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Miroslava

Hrabinová

učiteľka II. stupňa

PaedDr.

Martin

Dojčán

učiteľ II. stupňa

PaedDr.

Slavomíra

Dojčánová

učiteľka II. stupňa

Ing.

Vlasta

Müllerová

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Zuzana

Floreková

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Andrea

Gregorová

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Katarína

Štefančová

učiteľka II. stupňa

Mgr.

Lucia

Považanová

 učiteľka II. stupňa

Mgr.

Mária

Raffajová

učiteľka II. stupňa

PhDr.

Anton

Šmondrk

učiteľ II. stupňa

Mgr.

Rastislav

Uhrecký

učiteľ II. stupňa

Mgr.

Ivana

Závalcová

učiteľka II. stupňa

PaedDr.

Mária

Rudzanová

učiteľka II. tupňa

Mgr. 

Monika

Ivanová

učiteľka II. stupňa

 

Veronika

Budinská

asistentka učiteľa

Mgr.

Emília

Masláková

asistentka učiteľa

Mgr.

Miroslava

Hrabinová

asistentka učiteľa

Bc.

Jana

Kršiaková

vychovávateľka ŠKD

Bc.

Adriana

Kocianová

vychovávateľka ŠKD

Bc.et Bc.

Mária

Raffajová

vychovávateľka ŠKD

  Ľudmila Zimermanová vychovávateľka ŠKD

 

Mária

Psárska

vychovávateľka CVČ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
    Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
  • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
    045 68 56 017 (riaditeľka školy)
    045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria