Navigácia

Daruj 2% svojich daní pre Združenie rodičov

 

Milí rodičia a priatelia Základnej školy Jána Zemana,

registrácia Rodičovského združenia pri Základnej škole Jána Zemana ako prijímateľa 2 % daní v roku 2021 mojou vinnou nebola schválená. Ak nás chcete podporiť,  môžete nám 2% podielu zaplatenej dane poukázať cez OZ Novobanskí Patrioti. Pre tých, ktorým zamestnávateľ robil ročné zúčtovanie prikladáme editovateľné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane s predvyplnenými údajmi. Pokiaľ podávate daňové priznanie uveďte v daňovom priznaní nasledovné údaje:

IČO:

   50304828

Právna forma:

   Občianske združenie

Obchodné meno (názov):

   Novobanskí Patrioti

Sídlo:

   Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa

Dôležité! Zaškrtnite súhlas so zaslaním svojich údajov prijímateľovi!

 

Prosím, aby ste doručili kópiu vyhlásenia, alebo kópiu príslušnej stranu daňového priznania spolu s kópiou potvrdenia o elektronickom odoslaní / doručení daňovému úradu na mailovú adresu rzzsjz.nb@gmail.com.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať mailom, alebo na telefónnom čísle 0903697993, za pochopenie a podporu vopred  ďakujem

 

 

Bohumil Červenka

 

 

Predseda

 

 

SRRZ-RZ pri Základnej škole Jána Zemana

 

 

 

Tlačivo na stiahnutie :      Vyhlásenie Novobanskí Patrioti 2020.pdf

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie Novobanskí Patrioti 2020.pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Pravdivosť údajov si môžete overiť vo výpise z evidencie  osobných identifikátorov v súbore vypis_ZS.pdf

 Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4.  
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania      (zvyčajne do 31. 3. 2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4.  
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
  045 68 56 017 (riaditeľka školy)
  045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria