• Krúžky v škol. roku 2018/2019

    •                                                                      Rozvrh_hodín.pdf 

     Názov krúžku

     Miesto

     Cieľová skupina

     Meno vedúceho

     Tanečný krúžok

     Telocvičňa

     1. – 5. ročník

     Mgr. D. Bátorová

     Turistický krúžok

     Vonku + Telocvičňa

     1. – 4. ročník

     Mgr. D. Bátorová

     Atletický krúžok 1

     Telocvičňa

     1. – 4. ročník

     PaedDr. A. Pacalajová

     Atletický krúžok 2

     Telocvičňa

     1. – 4. ročník

     Mgr. T. Repiská

     Zumba

     Telocvičňa

     1. – 4. ročník

     Mgr. M. Rajčanová

     Počítačový krúžok

     Učebňa IKT

     1. – 4. ročník

     Mgr. A. Gregorová

     3D modelovanie na PC

     Učebňa IKT

     5. – 9. ročník

     Ing. V. Müllerová

     Volejbal

     Telocvičňa

     6. – 9. ročník

     PaedDr. L. Považanová

     Posilňovňa u Marušku

     Posilňovňa

     v meste

     6. – 9. ročník

     PaedDr. L. Považanová

     Základy španielčiny

     Trieda

     8. – 9. ročník

     Mgr. M. Raffajová

     Cvičenie pre zdravý chrbát

     CVČ škola

     1. – 9. ročník

     M. Psárska

     Pestré všeličo

     CVČ škola

     2. – 6. ročník

     M. Psárska

     Šikovná vareška 

     CVČ škola

     1. – 3. ročník

     M. Psárska

     Florbalový krúžok Telocvičňa 1. – 4. ročník M. Psárska

     Tančúrik/Balerína

     Telocvičňa

     1.stupeň

     Mgr. Pšenáková

     Batacuda/Balao

     Telocvičňa

     2.stupeň

     Ing.  Pšenák

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20