• ..................................

    • Oznam

     Platbu za režijné náklady 4€ zaplaťte deťom až v novom roku do 6. 1. 2020. Môžete uhradiť sumu aj na 6 mesiacov - 24€ /jan. 2020 - jún 2020/ na číslo účtu : SK76 0200 0000 0016 6584 1853

      

     Režijné náklady za obdobie jan. 2020 neplaťte v roku 2019,  lebo táto platba Vám bude vrátená na Váš účet. 

           

      Zmena obedov : https://www.eskoly.sk/ 

     Telefonický kontakt:045/6856985

     E-mailová adresa: sjzsjzemana@gmail.com

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20