Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Sobota 28. 5. 2016

Sobota 28. 5. 2016

Štatistika

Počet návštev: 1983546

Lorem Ipsum

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, informácie zo života školy, fotogalérie  a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Základná škola Jána Zemana Vás pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017.

  Zápis sa uskutoční dňa 4. 4. 2016 o 8.30 hod. pre MŠ Nábrežná a 5. 4. 2016 o 8.30 hod. pre MŠ Štúrova a MŠ Kolibská.

 • Deň otvorených dverí sa v našej základnej škole bude konať 31. 3. 2016 od 8.30 hod. do 11. 10 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Adriána Búryová, VIII.B

       Adriána je žiačka ôsmeho ročníka Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani. Spomedzi ostatných žiačok vyniká svojou všestrannosťou, kedy sa presadzuje nielen v individuálnych, ale aj v kolektívnych športoch. Dlhodobo reprezentuje školu v športových súťažiach. V individuálnych športoch  je jej dominantnou atletickou disciplínou hod kriketovou loptičkou. V kolektívnych športoch reprezentuje školu: vo futbale, vo vybíjanej a vo volejbale.

 •  Anketa občanov Športovec r. 2015 mesta Nová Baňa:

  1. miesto Adam Letko, VIII. A (ŠK KARATE Nová Baňa) 

   

  Ocenení žiaci v nominácii Najlepší športovec mesta Nová Baňa za rok 2015: 

  Šimon Andrášik, IV. A  (MFK Nová Baňa - prípravka)

 • Dňa 18. januára 2016 sa voľbou zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnacov a voľbou zástupcov rodičov žiakov školy ukončilo kreovanie novej školskej rady. Nová školská rada tak bude pracovať v zložení:

  1. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Natália Pinková, Maroš Marko, Ing. Jozef Koperdák, Marta Müllerová.

 • Karneval pre žiakov I. stupňa základnej školy sa bude konať 29. 01. 2016 v dopoludňajších hodinách v telocvični základnej školy.

  Tešíme sa na pekné masky a dobrú zábavu!

 • Tento krásny prírodný úkaz sme aj my, všetci žiaci a pedagógovia, s nemým úžasom pozorovali v prvý jarný deň, t. j. 20. 03. 2015 .

  Všetci prijali milé pozvanie od pána učiteľa Zimu a jeho žiakov z Astronomického krúžku. Prostredníctvom štyroch astronomických ďalekohľadov, skielok, atď., sme mohli nerušene pozorovať "prírodné pohrávanie sa".

 •  

  Najlepší športovec

   

       Tomáš Gajdoš, VIII.C

  Meno Tomáš znamená  pokoj, rozvaha. U Tomáša Gajdoša to znamená aj pohyb a energiu, ktorú venuje športu a pohybu. Tomáš je žiakom  ôsmeho ročníka  Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani. Spomedzi ostatných žiakov vyniká svojou všestrannosťou, kedy sa presadzuje nielen v individuálnych športoch, ale hlavne v kolektívnych športoch (kde je neodmysliteľnou súčasťou). Dlhodobo reprezentuje školu v športových súťažiach. V individuálnych športoch  je jeho dominantnou atletickou disciplínou skok do výšky a beh na 60m.

 • Žiaci siedmeho ročníka si dnes zmerali sily  v  súťaži "Daj si čas" v RTVS. Plní očakávania obsadili štúdio v Mlynskej doline a povzbudzovaní svojím neúnavným publikom sa pustili do boja v piatich súťažných kolách. Nenásilnou formou získali nové poznatky z našej histórie. A vďaka šikovnosti nášho štvorčlenného družstva (Miške Beňačkovej, Barborke Muchovej, Adamovi Letkovi a Danielovi Debnárovi), samozrejme, aj s podporou vynikajúceho publika zvíťazili! Domov si odniesli veľké množstvo zážitkov, vecnú odmenu a odznaky.

 • Základná škola Jána Zemana v Novej Bani oznamuje, že od 1.1.2013 vstupuje do platnosti VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 zo dňa 13.12.2012, na základe ktorého sa v ZŠ od 01.01.2013 mení :

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí nasledovne :

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Fotogaléria