Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

QR-code

Pondelok 21. 4. 2014

Pondelok 21. 4. 2014

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 1227068

Lorem Ipsum

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, informácie zo života školy, fotogalérie  a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Dotazník pre rodičov

  Vážení rodičia,

  študenti 5. ročníka informatiky na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou svojej univerzity hľadajú lepšie riešenia v oblasti ochrany detí pred nevhodným obsahom na internete. Cieľom ich práce je zhodnotiť a popísať jednoduché metódy ako deti chrániť.

 • Noc v škole

  ČÍTANIE POD LAMPOU

  • Kde?         ZŠ J.Zemana
  • Kedy ?     z piatku na sobotu – (21. a 22. marca 2014)
  • Čas ?        od 19.00 v piatok do 8.00 v sobotu
  • Čo so sebou ? karimatku, vankúš , spací vak , pyžamu,     (baterku).
  • Poplatok:  1 euro (v cene sú zahrnuté náklady na  večeru , odmeny do súťaží )

 • Nové tlačivo na darovanie 2% daní

  Rodičovské združenie pri ZŠ J.Zemana oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy, že najnovšie tlačivo na darovanie 2% z daní nájdete na našej stránke v časti  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.

  Ďakujeme !

 • Ponuka krúžkov na školský rok 2013-14

  Prinášame Vám ponuku krúžkov na školský rok 2013-14. Žiaci sa môžu na krúžok prihlásiť najneskôr do 12. 09.u jednotlivých vedúcich, ktorí im na požiadanie vydajú prihlášku na krúžok. Žiak si môže vo vybranom krúžku uplatniť i vzdelávací poukaz, ktorý mu škola vydá najneskôr do 09. 09. 2013.

  Ponuka krúžkov na šk. rok 2013/2014

 • Oznam školskej jedálne - stravné na mesiac september 2013

  Stravu na mesiac september 2013 treba zaplatiť v termíne od 15.8.2013-23.8.2013.

   Žiak I.ročníka (príp. nový žiak školy), ktorý sa chce stravovať v školskej jedálni v školskom roku 2013/2014, musí vyplniť prihlášku na stravovanie,vyžiadať si u vedúcej ŠJ variabilný symbol,zakúpiť si čip na odber a objednávanie stravy v hodnote 2€ u vedúcej ŠJ a to v termíne od 15.8.2013-23.8.2013, v čase od 8-15. hod.

 • Uplatnenie VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 v podmienkach základnej školy

  Základná škola Jána Zemana v Novej Bani oznamuje, že od 1.1.2013 vstupuje do platnosti VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 zo dňa 13.12.2012, na základe ktorého sa v ZŠ od 01.01.2013 mení :

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí nasledovne :

 • Školská jedáleň na internete

  Vážení rodičia, školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana  Vám ponúka novú možnosť  odhlasovania a zmeny obedov Vašich detí cez internetovú stránku našej školy.

  Na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň nájdete nový odkaz Odhlásenie a zmena obeda, po kliknutí naň zadáte prihlasovacie meno a heslo Vášho dieťaťa. Prihlasovacie mená a heslá dostali deti 23.11.2012 od svojich triednych učiteľov. Označením príslušného okienka v danom dni môžete obed Vášho dieťaťa zmeniť, ak neoznačíte žiadne políčko, dieťa bude z obeda v daný deň odhlásené. Zmena a odhlásenie z obeda cez internet bude možná do 13:30 hod v predchádzajúci pracovný deň, neskoršie zmeny nebudú akceptované.  Odhlásenie z obeda v naliehavom prípade je možné telefonicky do 7:30 príslušného dňa na t. č. 045/6856985.

 • Chcete prihlásiť svoje dieťa do našej školy, alebo potrebujete požiadať o odpis vysvedčenia?

  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás, aby ste na zápis prišli k nám už s vyplneným tlačivom "Podklady pre prihlásenie žiaka". Tlačivo nájdete v časti "O škole" v ponuke "Download". V prípade, ak potrebujete vystaviť odpis vysvedčenia pre Vaše dieťa, príďte s vyplneným tlačivom "Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia". V tejto časti ďalej nájdete okrem dôležitých vzorov tlačív (tlačivá na poukázanie 2 % z daní, tlačivo na ospravedlnenie žiaka...) aj úlohy z monitorovania deviatakov.

 • OD 1.9.2012 SA V NAŠEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZAVÁDZA ČIPOVÝ SYSTÉM ODOBERANIA STRAVY.

  Čo je to čipový systém?

  Čipový systém slúži na evidenciu stravníkov a výdaj stravy pomocou čipových kľúčov RFID. Celý systém sa skladá z troch základných súčastí. Z čítacieho zariadenia, ktoré sa nachádza v kancelárií vedúcej školskej jedálne, ďalšieho čítacieho zariadenia, ktoré je umiestnené pri výdaji stravy a čipov RFID, ktoré bude mať žiak pri sebe. Pri odbere stravy priloží žiak svoj čip na čítacie zariadenie pri výdajovom okienku a toto čítacie zariadenie zobrazí na displeji jeho meno,  priezvisko, triedu a samozrejme údaj, či má stravu zaplatenú a podá signál na výdaj stravy.  Tiež signalizuje nezaplatenú stravu alebo opakovaný pokus o odobranie stravy. Na jeden čip je možné odobrať len jeden obed.

 • RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV !

  Na tomto mieste prinášame list primátora mesta Nová Baňa Mgr. Jána Havrana určený rodičom všetkých budúcich prváčikov. Môžete si ho prečítať kliknutím na odkaz: list_primatora.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Fotogaléria