Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Piatok 27. 11. 2015

Piatok 27. 11. 2015

Štatistika

Počet návštev: 1872467

Lorem Ipsum

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, informácie zo života školy, fotogalérie  a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Privítajme jar pomocou prírode

  21. marca bol prvý jarný deň a my sme sa rozhodli privítať ho vyčistením časti N. CH.  Zvonička.

  Čistili sme les a pomáhali prírode. Prešli sme trasu od Zvoničky cez Červenú skalu, Havraniu skalu, šachty až do Kohútova. Vyzbierali sme za vrece odpadkov. Neznamenalo to pre nás námahu, veď to bola zároveň pekná slnečná vychádzka.

 • Beseda so spisovateľom

   

  24. marca sme boli s triedou pani učiteľkouv knižnici na besede s Branislavom Jobusom.

  Braňo Jobus je slovenský spisovateľ, ale aj hudobník a zakladateľ viacerých hudobných skupín. Jeho najznámejší rozprávkový hrdina je muflón Ancijáš. Napísal zatiaľ tri knihy plné dobrodružstiev, ktoré muflón Acijáš zažil na svojich potulkách.

 • Zatmenie Slnka

  Tento krásny prírodný úkaz sme aj my, všetci žiaci a pedagógovia, s nemým úžasom pozorovali v prvý jarný deň, t. j. 20. 03. 2015 .

  Všetci prijali milé pozvanie od pána učiteľa Zimu a jeho žiakov z Astronomického krúžku. Prostredníctvom štyroch astronomických ďalekohľadov, skielok, atď., sme mohli nerušene pozorovať "prírodné pohrávanie sa".

 • Lyžiarsky výcvik

  Zima, zima, zima tu je, sniežik, sniežik poletuje!

  S podobnou radosťou sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnil Lyžiarskeho výcviku od 09. 02. 2015 do 13. 02. 2015.  Každý deň v plnej výzbroji 50 žiakov a 5 pedagógov "bojovalo" s lyžami či snowboardmi", ale úspech sa dostavil. Vďaka vynikajúcej atmosfére a ešte lepšej disciplíne máme 50 lyžiarov!!! Veríme, že svoje zručnosti využijú a budú si lyžovanie užívať naplno  aj vo svojom osobnom voľne!

 • Primátor mesta Nová Baňa oceňoval najlepších športovcov

   

  Najlepší športovec

   

       Tomáš Gajdoš, 8.C

  Meno Tomáš znamená  pokoj, rozvaha. U Tomáša Gajdoša to znamená aj pohyb a energiu, ktorú venuje športu a pohybu. Tomáš je žiakom  ôsmeho ročníka  Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani. Spomedzi ostatných žiakov vyniká svojou všestrannosťou, kedy sa presadzuje nielen v individuálnych športoch, ale hlavne v kolektívnych športoch (kde je neodmysliteľnou súčasťou). Dlhodobo reprezentuje školu v športových súťažiach. V individuálnych športoch  je jeho dominantnou atletickou disciplínou skok do výšky a beh na 60m.

 • Výhra v RTVS

  Žiaci siedmeho ročníka si dnes zmerali sily  v  súťaži "Daj si čas" v RTVS. Plní očakávania obsadili štúdio v Mlynskej doline a povzbudzovaní svojím neúnavným publikom sa pustili do boja v piatich súťažných kolách. Nenásilnou formou získali nové poznatky z našej histórie. A vďaka šikovnosti nášho štvorčlenného družstva (Miške Beňačkovej, Barborke Muchovej, Adamovi Letkovi a Danielovi Debnárovi), samozrejme, aj s podporou vynikajúceho publika zvíťazili! Domov si odniesli veľké množstvo zážitkov, vecnú odmenu a odznaky.

 • Uplatnenie VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 v podmienkach základnej školy

  Základná škola Jána Zemana v Novej Bani oznamuje, že od 1.1.2013 vstupuje do platnosti VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 zo dňa 13.12.2012, na základe ktorého sa v ZŠ od 01.01.2013 mení :

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí nasledovne :

 • Školská jedáleň na internete

  Vážení rodičia, školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana  Vám ponúka novú možnosť  odhlasovania a zmeny obedov Vašich detí cez internetovú stránku našej školy.

  Na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň nájdete nový odkaz Odhlásenie a zmena obeda, po kliknutí naň zadáte prihlasovacie meno a heslo Vášho dieťaťa. Prihlasovacie mená a heslá dostali deti 23.11.2012 od svojich triednych učiteľov. Označením príslušného okienka v danom dni môžete obed Vášho dieťaťa zmeniť, ak neoznačíte žiadne políčko, dieťa bude z obeda v daný deň odhlásené. Zmena a odhlásenie z obeda cez internet bude možná do 13:30 hod v predchádzajúci pracovný deň, neskoršie zmeny nebudú akceptované.  Odhlásenie z obeda v naliehavom prípade je možné telefonicky do 7:30 príslušného dňa na t. č. 045/6856985.

 • Chcete prihlásiť svoje dieťa do našej školy, alebo potrebujete požiadať o odpis vysvedčenia?

  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás, aby ste na zápis prišli k nám už s vyplneným tlačivom "Podklady pre prihlásenie žiaka". Tlačivo nájdete v časti "O škole" v ponuke "Download". V prípade, ak potrebujete vystaviť odpis vysvedčenia pre Vaše dieťa, príďte s vyplneným tlačivom "Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia". V tejto časti ďalej nájdete okrem dôležitých vzorov tlačív (tlačivá na poukázanie 2 % z daní, tlačivo na ospravedlnenie žiaka...) aj úlohy z monitorovania deviatakov.

 • OD 1.9.2012 SA V NAŠEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZAVÁDZA ČIPOVÝ SYSTÉM ODOBERANIA STRAVY.

  Čo je to čipový systém?

  Čipový systém slúži na evidenciu stravníkov a výdaj stravy pomocou čipových kľúčov RFID. Celý systém sa skladá z troch základných súčastí. Z čítacieho zariadenia, ktoré sa nachádza v kancelárií vedúcej školskej jedálne, ďalšieho čítacieho zariadenia, ktoré je umiestnené pri výdaji stravy a čipov RFID, ktoré bude mať žiak pri sebe. Pri odbere stravy priloží žiak svoj čip na čítacie zariadenie pri výdajovom okienku a toto čítacie zariadenie zobrazí na displeji jeho meno,  priezvisko, triedu a samozrejme údaj, či má stravu zaplatenú a podá signál na výdaj stravy.  Tiež signalizuje nezaplatenú stravu alebo opakovaný pokus o odobranie stravy. Na jeden čip je možné odobrať len jeden obed.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Fotogaléria