Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Streda 10. 2. 2016

Streda 10. 2. 2016

Štatistika

Počet návštev: 1918560

Lorem Ipsum

Drahí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, informácie zo života školy, fotogalérie  a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Dňa 18. januára 2016 sa voľbou zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnacov a voľbou zástupcov rodičov žiakov školy ukončilo kreovanie novej školskej rady. Nová školská rada tak bude pracovať v zložení:

  1. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Natália Pinková, Maroš Marko, Ing. Jozef Koperdák, Marta Müllerová.

 • Karneval pre žiakov I. stupňa základnej školy sa bude konať 29. 01. 2016 v dopoludňajších hodinách v telocvični základnej školy.

  Tešíme sa na pekné masky a dobrú zábavu!

 • Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že akékoľvek zmeny v stravovaní, a to: prihlásenie na stravu, odhlásenie zo stravy, zmena obeda a pod. na dni 15.,16.,17.,18., 21. a 22. 12. 2015 je potrebné vykonať najneskôr do 16. 12. 2015 do 13,30 hod.

 • Tento krásny prírodný úkaz sme aj my, všetci žiaci a pedagógovia, s nemým úžasom pozorovali v prvý jarný deň, t. j. 20. 03. 2015 .

  Všetci prijali milé pozvanie od pána učiteľa Zimu a jeho žiakov z Astronomického krúžku. Prostredníctvom štyroch astronomických ďalekohľadov, skielok, atď., sme mohli nerušene pozorovať "prírodné pohrávanie sa".

 •  

  Najlepší športovec

   

       Tomáš Gajdoš, 8.C

  Meno Tomáš znamená  pokoj, rozvaha. U Tomáša Gajdoša to znamená aj pohyb a energiu, ktorú venuje športu a pohybu. Tomáš je žiakom  ôsmeho ročníka  Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani. Spomedzi ostatných žiakov vyniká svojou všestrannosťou, kedy sa presadzuje nielen v individuálnych športoch, ale hlavne v kolektívnych športoch (kde je neodmysliteľnou súčasťou). Dlhodobo reprezentuje školu v športových súťažiach. V individuálnych športoch  je jeho dominantnou atletickou disciplínou skok do výšky a beh na 60m.

 • Žiaci siedmeho ročníka si dnes zmerali sily  v  súťaži "Daj si čas" v RTVS. Plní očakávania obsadili štúdio v Mlynskej doline a povzbudzovaní svojím neúnavným publikom sa pustili do boja v piatich súťažných kolách. Nenásilnou formou získali nové poznatky z našej histórie. A vďaka šikovnosti nášho štvorčlenného družstva (Miške Beňačkovej, Barborke Muchovej, Adamovi Letkovi a Danielovi Debnárovi), samozrejme, aj s podporou vynikajúceho publika zvíťazili! Domov si odniesli veľké množstvo zážitkov, vecnú odmenu a odznaky.

 • Základná škola Jána Zemana v Novej Bani oznamuje, že od 1.1.2013 vstupuje do platnosti VZN mesta Nová Baňa č.8/2012 zo dňa 13.12.2012, na základe ktorého sa v ZŠ od 01.01.2013 mení :

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí nasledovne :

 • Vážení rodičia, školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana  Vám ponúka novú možnosť  odhlasovania a zmeny obedov Vašich detí cez internetovú stránku našej školy.

  Na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň nájdete nový odkaz Odhlásenie a zmena obeda, po kliknutí naň zadáte prihlasovacie meno a heslo Vášho dieťaťa. Prihlasovacie mená a heslá dostali deti 23.11.2012 od svojich triednych učiteľov. Označením príslušného okienka v danom dni môžete obed Vášho dieťaťa zmeniť, ak neoznačíte žiadne políčko, dieťa bude z obeda v daný deň odhlásené. Zmena a odhlásenie z obeda cez internet bude možná do 13:30 hod v predchádzajúci pracovný deň, neskoršie zmeny nebudú akceptované.  Odhlásenie z obeda v naliehavom prípade je možné telefonicky do 7:30 príslušného dňa na t. č. 045/6856985.

 • Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás, aby ste na zápis prišli k nám už s vyplneným tlačivom "Podklady pre prihlásenie žiaka". Tlačivo nájdete v časti "O škole" v ponuke "Download". V prípade, ak potrebujete vystaviť odpis vysvedčenia pre Vaše dieťa, príďte s vyplneným tlačivom "Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia". V tejto časti ďalej nájdete okrem dôležitých vzorov tlačív (tlačivá na poukázanie 2 % z daní, tlačivo na ospravedlnenie žiaka...) aj úlohy z monitorovania deviatakov.

 • OD 1.9.2012 SA V NAŠEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZAVÁDZA ČIPOVÝ SYSTÉM ODOBERANIA STRAVY.

  Čo je to čipový systém?

  Čipový systém slúži na evidenciu stravníkov a výdaj stravy pomocou čipových kľúčov RFID. Celý systém sa skladá z troch základných súčastí. Z čítacieho zariadenia, ktoré sa nachádza v kancelárií vedúcej školskej jedálne, ďalšieho čítacieho zariadenia, ktoré je umiestnené pri výdaji stravy a čipov RFID, ktoré bude mať žiak pri sebe. Pri odbere stravy priloží žiak svoj čip na čítacie zariadenie pri výdajovom okienku a toto čítacie zariadenie zobrazí na displeji jeho meno,  priezvisko, triedu a samozrejme údaj, či má stravu zaplatenú a podá signál na výdaj stravy.  Tiež signalizuje nezaplatenú stravu alebo opakovaný pokus o odobranie stravy. Na jeden čip je možné odobrať len jeden obed.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 6856017

Fotogaléria